• مطلب آزاد
 •  

   


   

   

   

   

  مراسم روز عرفه و برگزاری نماز امام زمان (عج

   

   


   

   

   

   

   

  اغلب افراد در موقعیت های سخت، دعای کوتاهی را زیر لب زمزمه می کنند. این درخواست کمک از یک قدرت برتر، تاثیرات بسیار عمیقی در زندگی ما به دنبال خواهد داشت. ارتباط با این قدرت، امید و سلامت عاطفی را تضمین می کند.
   
  دعا و معنویت، تامین سلامت عاطفی

  دعا و تمرین های معنوی منظم موجب بهبود و ارتقای سلامت عاطفی می شود:

  داشتن اهداف بزرگ: ارتباط با قدرت برتر هدف های شما را بزرگ تر و عالی تر می کند و به روزها و لحظه های زندگی شما معنی می دهد.

  حمایت اجتماعی: اعتقاد به معنویت و بودن در میان افرادی که به قدرت برتر اعتقاد دارند، موجب بهبود روابط اجتماعی می شود.

  پیشرفت روحی
  معنویت و دعا موجب پیشرفت روح و سلامت روان می گردد.

  کمک در مواجهه با سختی ها: معنویت و دین در مواجهه با حوادث تلخ و غیر قابل پیش بینی زندگی به انسان کمک قابل توجهی می کنند.
   

  دعا و معنویت، تامین سلامت بدن
  دعا و تمرین های معنوی منظم در درمان افسردگی نقش موثری ایفا می کنند.